понеделник, 20 февруари 2017 г.

Грижи за пчелите през месец март

                        Пчеларски магазин "Слънчоглед"                                             Сайт:httphttp://pcheliipchelarstvo.com/

                                     Facebook: https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/                  

                     Грижи за пчелите през месец март


              Грижи за пчелите през месец март


Месец март е краят на зимата и началото на пролетта. Времето се подобрява, нощите са все още студени, но през деня температурата се повишава над 10-12 гр.С, което позволява пчелите да летят и да използват прашеца от ранно цъфналите растения. Една от важните задачи на пчеларя е да извърши главния пролетен преглед на пчелните семейства.
За това е необходимо за се направи преглед на всяко семейство, почистват се и дезинфекцират дъната на кошерите и се прави преценка да състоянието на пчелната майка, количеството на пилото, пчелите и меда трябва ли да се стесняват отново гнездата и т.н. Друга основна грижа на пчеларя е да започне активизирането на яйценосната дейност на пчелните майки в семействата преди започване на акациевата паша.
За да може да се използва акациевата паша трябва да има създадени силни пчелни семейства и активното развитие на семействата да започва 65-70 дни преди цъфтежа на акацията. Ако акацията започва да цъфти към 10 май и да се активизира яйценосната дейността на майките трябва да започне около 5-6 март. След като се определи срокът на активизиране на развитието на семействата, пчеларят трябва да знае как да го извърши. - Да се подобри задържането на топлината, която пчелите отделят за отглеждането на пилото чрез стесняване на гнездата.

     Резултат с изображение за пчели през март    Резултат с изображение за пчели през март
В гнездото се оставят толкова пити, колкото пчелите могат плътно да покриват. Другите се прехвърлят зад преградната дъска. Температурният режим в гнездата /особено на по-слабите семейства/ се подобрява значително чрез затваряне на междурамията. Цялото гнездо се покрива с плат направо върху рамките и покривната възглавница се поставя върху палта. Платът трябва да се побира между рамките и възглавницата, а не да се надига. Затоплянето се постига още по-добре, а е и по-хигиенично чрез запълване на междуремъчните пространства с дървени летвички, дълги 47 см и със сечение 9 на 11 см, за да се регулират и междуремъчните пространства, когато това се налага. Така топлият въздух в междурамията с пило не може да бъде изтикван от студения, идващ отдолу и отстрани в гнездото /образува се таван/.

Важно е това затопляне да предшества активизирането на яйцеснасянето на майката т.е. да се извърши още в началото на месеца /съобразено със срока на започване на пашата/. - Да се поддържат пчелите на семействата в активно работно състояние през целия период до настъпването на пашата. Когато времето е топло, пчелите използват цъфтящата растителност, биологичната връзка за снасянето на яйца от пчелната майка е осъществена без намесата на пчеларя т.е без подхранвания.
Биологичната връзка се къса, когато времето се влоши и пчелите не са включени в активна работа по събирането и преработката на нектара и прашеца от растителност или пък вече няма цъфтяща растителност. За да не се прекъснат в тези случаи отделянето на пчелно млечице и обилното хранене на майката с него, пчеларят трябва да поддържа по изкуствен начин активното работно състояние на пчелите в семействата. Единственият начин, с който той може да постигне това е даването на храна или преразпределението на наличната храна в гнездото. По-добри резултати се получават, когато началните подхранвания на пчелите се извършват с мед, а не се със захарен сироп. Когато пчелите започнат да носят усилено цветен прашец и обогатят чрез него организма си с белтъчини, тогава може да се премине към подхранване със захарен сироп.

При меда захарите са разградени и пчелите извършват само физическата работа за разнасянето му, докато при захарния сироп захарите трябва да се преработват в усвоима форма и едва тогава да се използват за храна. Преработката на захарта при недостиг на прашец води до физиологичното изтощаване на пчелите и съкращаване на живота им. Подхранванията за активизиране развитието на пчелните семейства се извършва по следния начин: Започва се разпечатването на собствените медови запаси в гнездото. В началото на месец март /при условие че акцията започва да цъфти към 10 май/, се разпечатва една от по-крайните пити /през едно от пилото/. Ако гнездото е на 6 пити, а третата и четвъртата, броени откъм преградната дъска, с пило, ще се разпечати или шестата-до стената, или първата – до преградната дъска.
Не бива да се разпечатва питата до самото пило, защото, ако настъпят застудяване, каквото почти винаги има по това време, пчелите се събират на кълбо върху пилото и няма да бъдат осигурени с храна-разпечатания мед е изнесен от питата и тя е празна. Количеството на разпечатания мед се определя от количеството на пчелите в семейството.На всяка плътна междина се разпечатва по 1 дм.2 мед от едната страна на питата /160-170 гр.мед/.
  
                               Резултат с изображение за край на зимата при пчелите

Пчелите пренасят този мед около пилото и осигуряват своето изхранване и изхранването на пилото при евентуални повратни застудявания. След това ще се разпечати останалият на питата неразпечатен мед. Ако на нея няма мед за разпечатване, ще се разпечати медът на крайната пита от другата страна на гнездото. Третото и четвъртото разпечатване се извършват на питите до пилото. Започне ли принос на цветен прашец /от бадема, мъртвата коприва, джанката и др./ разпечатва се и медът на питите с пило и са започва подхранването със захарен сироп. - На пчелните семейства до настъпването на пашата да се осигурят 4-6 кг неприкосновен запас от мед.
Пчелите по инстинкт ограничават храненето на пчелната майка с млечице и тя силно намалява снасянето, когато в гнездото се е намалила храната /при застудяването те няма откъде да пренасят храна в гнездото, а не могат да събират и отвън, поради което минават на пасивно състояние и не отделят млечице/. Само при наличието на постоянен източник на храна-репко, овощни насаждения в цъфтеж, върби и др. и подходящо за летежа на пчелите време всеки ден, при което донасяният нектар напълно задоволява консумацията, развитието на пчелните семейства протича нормално. Такова съчетание обаче е много рядко и затова пчеларят трябва да осигури на семействата посочения неприкосновен запас от мед през раннопролетния период.
Оставянето на семействата с малко храна през март често води до изхвърлянето на запечатаното пило при застудяване на времето. Изхвърлянето става не толкова поради това че запечатаното пило е простудено, колкото заради изсмукването на соковете му за изхранване на пчелите и откритото пило поради привършване на меда и опасност от умиране от глад. Ако няма възможност да се даде готов мед за попълване на запасите, това трябва да се направи със захарен сироп, включително и наливан в пити. Така се дават по-големи количества наведнъж. Ако пчеларят е запазил от есента пити с прашец, през ранна пролет тях трябва да напълни със сироп /1:1/ и да ги даде в гнездата до пилото. Така той извършва пълноценно подхранване на пчелите с белтъчна и въглехидратна храна, което е силен подтик за активно развитие на пчелните семейства.
 През март започват третиранията на пчелните семейства с медикаменти срещу вароатозата. Дозата на употребяваните медикаменти трябва да се спазва, тъй като ако се дадат в по-малко количество, не са достатъчно ефективни, а ако се предозират, може да се увредят и пчелите.


                        Пчеларски магазин "Слънчоглед"


                                                   Сайт:http: http://pcheliipchelarstvo.com/
                                      Facebook: https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/

Източник на статията:фермер.бг

неделя, 6 ноември 2016 г.

Грижи за пчелите през ноември

               Пчеларски магазин "Слънчоглед"


                                                   Сайт:http: http://pcheliipchelarstvo.com/
                                       Facebook: https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/

  През месец ноември пчелите са преминали в зимен покой. Само при по-продължителни топли есени и по край Черноморието пчелите летят и през този месец през деня, а нощем поради ниските температури образуват зимно кълбо.

Активизирането на пчелите и дейността на семейството като цяло през ноември не са желани, особено ако се започне процес на отглеждане на пило, както и отделяне на млечице за изхранване на личинките, така и поддържането на необходимата температура за неговото развитие /34,5-35,5 гр.С/ при ниска външна температура изтощава физиологически пчелите и силно влошава тяхното презимуване.
Много по-добре зимуват пчелните семейства, когато застудяването ги завари без пило и през първите три месеца /ноември, декември, януари/ не се възобновява отглеждането му, т.е. няма периоди на продължителни затопляния и летеж на пчелите, а само еднодневни облитания за прочистване.

Добре подготвените и правилно зазимени пчелните семейства не се нуждаят от помощта на пчеларя през този месец. Те се нуждаят от пълен покой. Работа на пчеларя е предимно в складовете помещения, където се съхранява инвентара и питите. Довършва се сортирането на питите, изрязват се от рамките всички бракувани пити, вощината от питите се сортира по качество. Освободените от вощината рамки, както и освободените за ремонт кошери и друг инвентар трябва да се дезинфекцират и подготвят за използване през следващия сезон.
Дезинфекцирането се предхожда от основно почистване от прополисови и восъчни налепи, които се използват в недостъпно за пчелите помещение /ако пчелите летят през деня/. Това е задължително, когато в пчелина или в района е имало заболяване от американски гнилец. Дезинфекцията се извършва чрез обгаряне на инвентара с бензинова лампа и добро намокряне и изтриване с 3-4%-ов разтвор на сода каустик. Най-добре се дезинфекцира инвентарът чрез изваряване и голям казан с 3-4 %-ов содов разтвор /100 л вода 3-4 кг сода каустик/.

В казана се нареждат рамките, разглобените кошери и се притискат по средата с две успоредни летви, закачени за монтираните по стените на казана на различна височина халки, за да не се вдига разтворът. След завирането на течността трябва да ври най-малко 30 минути. След изваждането му се изцежда, а още по-добре е да се изсуши и след това се прибира. Така дезинфекцирания инвентар се ремонтира, ако има нужда и се подготвя за следващия сезон. Рамките се приготвят за опъване на тела по тях. Броят на рамките, на които ще се опъва тел, се определя въз основа на направения есенен восъчен баланс. Восъчният баланс се състои в това, че се прави инвентаризация на питите, с които разполага пчелина.
За целта се сумират данните за броя на питите в семействата, оставени за зимуване на пчелите във всеки кошер, вкл. зад преградната дъска, броя на питите в склада и отделените за бракуване. На всяко пчелно семейство трябва да бъдат осигурени минимум по един пълен комплект плодникови пити /12 бр/ и по два комплекта магазини /24 бр/ за дадан-блатовите кошери и по 25 бр /за 2,5 корпуси/ за многокорпусните. Пчеларят трябва да подготви минимум и по 4-5 плодникови пити, изграждането на които да става заедно с използването на строителната рамка, за да се съчетае използването на отеления восък и борбата с вароатозата.

Практиката е показала, че от пролетта до края на пашата пчелите изграждат по 6-8 плодникови пити и дават по 600-800 г стопен восък от строителните рамки. В складовете помещения, където се съхраняват питите, пчеларят трябва да е взел необходимите мерки за опазването им от мишки. В самите помещения е необходимо да се поставят отровни примамки за мишки, да се опазят шкафовете за пити в помещенията, където могат да проникнат плъхове. Плъховете прогризват стените им и стените на магазините с пити, влизат при питите, разрушават голяма част от тях, правят си вътре гнезда. От изпражненията и от урината им оцелелите пити придобиват неприятна миризма и не ги усвояват. Това налага такива пити, ако се използват поради липса на други да се проветрят добре и да се промият с вода, преди да се дадат на семействата за ползване.

През този месец пчелните семейства са в пълен покой, но пчеларят трябва да посещава периодично пчелина и да проверява за състоянието на кошерите. При огледа е необходимо да се обърне внимание не само за нормалното положение на кошерите, но и за нападения от кълвачи. Ако върху предната страна на кошерите има разширен отвор, това показва, че кошерът е бил нападнат и да се вземат мерки за прогонването им.


               Пчеларски магазин "Слънчоглед"


                                                   Сайт:http: http://pcheliipchelarstvo.com/
                                       Facebook: https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/

Източник на статията:фермер.бгсъбота, 15 октомври 2016 г.

Зазимяване на пчелите през октомври

               Пчеларски магазин "Слънчоглед"


                                                   Сайт:http: http://pcheliipchelarstvo.com/
                                       Facebook: https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/
Пчелите през месец октомври преминават в пасивно състояние поради не намирането на източници на нектар и прашец. У нас климатичните условия са такива, че месец октомври е типичен преходен месец и пчелите преминават от активен към пасивен живот.

През октомври често се случват резки застудявания и пчелите образуват зимни кълба не само нощем, а за по-продължителен период. Това налага още в началото на месеца пчеларят да извърши зазимяването на пчелните семейства, т.е. да направи необходимото за осигуряване живота на пчелите през зимния период. Трябва да се извърши следното: - да стесни гнездата на семействата, като остави в тях само толкова пити, колкото пчелите покриват плътно, а излишните да извади в склада или да ги постави зад преградната дъска. Ако стесняването е било извършено добре през септември, сега не се налага изваждането на нови пити от гнездото.

При добро уплътнено с пчели гнездо се осигурява добро презимуване. - в стесненото гнездо да осигури достатъчно количество храна за пчелите. На междурамие пчели трябва да се оставя минимум по 2 кг мед на нормалните по сила семейства и по 2,5 кг на по-слабите. Този мед трябва да бъде висококачествен – нектарен или от добре преработен през летните месеци захарен сироп, и запечатен в питите. - да разпредели правилно медовите запаси в гнездата на семействата. Две трети от оставените на междурамие средно 2 кг.

Трябва да бъде съсредоточен в централната част на гнездото, за да се гарантира изхранването на пчелите в зимното кълбо и при най-тежка зима. Всяка пита от централната част на гнездото трябва да съдържа минимум 2-2,4 кг мед. Останалите в двата края на гнездото пити могат да бъдат по-пълни /тогава медовите запаси, на които ще зимуват пчелите, ще са разположени сводообразно/ или по-празни /запасите ща са като на брада/.

Зимуването на пчелите на изцяло запълнени с мед пити протича по-лошо, отколкото на пити, на които две трети са запълнени с мед и една трета е с празни килийки. При изцяло запълнени с мед пити пчелите образуват по няколко микрокълба в съседни междурамия, които регулират температурата сами за себе си. Те изнасят меда от малки участъци от двете страни на питата, влизат в килийките и в тези участъци образуват микрокълба. При наличие на празни килийки под меда в питите те образуват общо кълбо с един център за регулиране на топлината в цялото кълбо.

Самите пчели не остават да зимуват на пълните пити с мед, ако имат възможност да образуват другаде зимно кълбо. Те се прехвърлят зад преградната дъска и образуват зимното кълбо върху празните килийки на оставените там пити, т.е. бягат от гнездото с пълните пити. Ако в централната част на гнездото са оставени пити с малко мед /под 1,5 кг/, а в крайните пити са почти пълни, при застудявания през втората половина на зимата – февруари-март, пчелите загиват от глад въпреки наличието на мед.

Често пчеларите не отчитат тази особеност и когато пчелните семейства загинат, те търсят други причини и включително заболявания, без да допускат, че причината е дългото гладуване. Повечето от зимите в нашата страна са с редуващи топли и студени седмици и през топлото време, когато пчелите разпускат кълбото и се облитат, масово пренасят меда от крайните пити в центъра. Когато застудяването продължи и кълбото не се разпуска, пчелите не могат да отиват да вземат меда от крайните пити.

За това при зазимяването, е необходимо да се осигурят оптимални условия за презимуване на пчелните семейства, гнездата им трябва да бъдат добре стеснени с достатъчно и качествена храна и две трети от тази храна да бъде съсредоточена в централната част на гнездото, а по централните пити под запечатания мед да има не по-малко от 6-8 см празни килийки за образуване на общо кълбо в гнездото. При зазимяването пчеларят трябва да стесни входовете на кошерите съобразно със силата на пчелните семейства. На всяко плътно междурамие с пчели трябва да оставя по 1 до 2 см отвор на входа – на по-слабите по 1, на по-силните по 2 см.

При по-силните семейства входа се поставя точно срещу центъра на питите в гнездото, а при слабите-в единия му край /откъм преградната дъска/. На входа се поставя мишепредпазител веднага след окончателното стесняване на гнездото. За предпочитане са мишепредпазителите със сводообразни отвори. През мишепредпазителите с хоризонтални отвори малките мишлета от вида землеровки се промъкват в кошера. Когато кошерите има горни входове, те трябва да се използват, а долните да се затварят.

Съвсем неправилно е да се оставят отворени горния и част от долния вход. Ако са отворени двата входа, пчелните семейства зимуват по-лошо, понеже през целия зимен период се създава постоянен поток от студен въздух, който отнема топлината от горната част на гнездото и изнася въглеродния двуокис от долната ме част. Пчелите са принудени да отделят повече топлина, изразходват повече храна, износват се физиологически бързо. Зимуването само на горен вход позволява да се задържи в гнездото образувалият се при обменните процеси в организма на пчелите въглероден двуокис, който намалява окислителните процеси в клетките им. Това от своя страна влияе благоприятно върху физиологичното им състояние- намалява обменните процеси, забавя стареенето на клетките, повишава продължителността на живота на пчелите.

През зимния период съдържанието на въглеродния двуокис в зимното кълбо на пчелите е многократно по-голямо, отколкото в атмосферния въздух, т.е. пчелите сами го задържат в кълбото. След появата на пило в гнездото концентрацията му рязко навалява, дори и да не е разпуснато зимното кълбо. За да няма влага в гнездото през зимата, пчелните семейства трябва да се стеснят силно, а до преградната дъска да се постави затоплящ материал, плътно притиснат до предната и задната стена и покривната възглавница. Най-добри резултати се получават със стиропора и велпапето. С тях се постига много добро уплътняване, а освен това контактът между топлия и студения въздух не става в гнездото, а извън него, в пространството между гнездото и стената. Въздухът е също добър изолатор.

Добре стесненото гнездо може да не образува влага в него и без затоплящи материали. Влага се кондензира едва след появата на по-голямо количество пило през пролетта, и то зад преградната дъска. Най-добри резултати се получават , когато топлия въздух се изолира от студения не само откъм преградната дъска, но и над самото гнездо чрез запълването на междурамъчното пространство между питите. Това може да стене или с плат , който да се побере в пространството между рамките или покривната възглавница, или с летвички /рейки/ със сечение 9 на 11 мм и дължина 470 мм. При нестеснени гнезда посоченото уплътнение води до образуването на повече влага в празните междуредия, особено след появата на пилото.

През октомври пчеларят трябва да провери и сортира извадените от семействата плодникови пити. Всички негодни за употреба в семействата, стари, с търтееви килийки, не добре изградени и т.н. пити трябва да се бракуват, а вощенита има да се изреже от тях за преработка от пчеларя. Годните пити трябва да бъдат сортирани съобразно с използването им през следващия сезон: - с прашец- за ранно даване на семействата /залети със сироп и поставени до пилото през ранна пролет, докато няма още нов прашец, - кафяви- за разширяване на гнездата през пролетта, - новоизградени- за поставяне в гнездата след появата на нектар и прашец от овощните градини и т.н. Това сортиране улеснява работата на пчеларя през раннопролетния период. Най-късно до края на октомври пчелините трябва да се защитят от ветрове и от животни през зимния период.

               Пчеларски магазин "Слънчоглед"


                                                   Сайт:http: http://pcheliipchelarstvo.com/
                                       Facebook: https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/Източник на статията: Фермер бг

Восъчен молец - интересни факти и начини за борбата с него

               Пчеларски магазин "Слънчоглед"


                                                   Сайт:http: http://pcheliipchelarstvo.com/
                                       Facebook: https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/

Каква е устойчивостта на восъчния молец при различни температури?

Развитието на восъчния молец зависи не само от храната, но и от температурата на околната среда. Резултатите от проведени изследвания са показали, че при най-благоприятна температура от 30 до 32°С, пълният цикъл на развитие продължава 47 дни (яйцето зрее 8 дни, ларвата - 30, какавидата - 9), при 20°С процесът се удължава (забавя), а при температура 10°С и по-ниска - се прекратява напълно. В кошера презимуват само ларви, а понякога и какавиди, които изпадат във вцепенено състояние. При температура под 0°С и при по-високи от 40°С восъчният молец загива (във всички стадии).

По какво може да се разпознае женската от мъжката пеперуда на восъчния молец?

Женската пеперуда на восъчния молец е с по-големи антени, по-едро тяло и е по-спокойна. Обикновено застава с прибрани крила и има подвижно яйцеполагало.

По какво се познава, че в питите има восъчен мо­лец?

Веднага след излюпването ларвите (гъсениците) на восъчния молец са много лакоми и се развиват бързо, така че пчеларят може и да не ги забележи в първите им стадии. Показател за наличността им в питите са черните екскременти, които се откриват в килийките.

Какво е известно за биологичната борба срещу восъчния молец?
Учени от различни страни работят върху създаването на биологични методи за борба срещу восъчния молец. Във френското списание "Annales de l'abeille" е публикувано съобщение за използване на микроорганизма Bacillus thuringiensis за защита от восъчния молец. Този бацил не е вреден за пчелите в нито един стадий от развитието им. Поради това днес се провеждат опити за смесване на восък, предназначен за производство на восъчни основи, със спори на В. thuringiensisЛарвите на восъчния молец загиват веднага след контакта с такъв восък (активното му действие продължава 6 месеца). Необходимо е само да се установи дали разходите, свързани с обработката на восъка със спорите на бацила са рентабилни.

Какви препарати се използват в борбата срещу восъчния молец?

Пчелните пити се обработват със серен окис, който се получава при изгаряне на серни фитили. Този начин обаче има много недостатъци; питите трябва да се опушват 2 пъти през интервал 10-14 дни от горящата сяра може да възникне пожар запасите от цветен прашец стават негодни за използване след опушването. Обработването на питите с техническа оцетна киселина също е опасна тъй като киселината е отровна и оказва вредно действие върху кожата и особено върху очите. Напоследък за предпазване на питите, дори и на тези, които съдържат мед и цветен прашец, се използва химическия препарат инвет. След дезинфекциране на питите те трябва да се проветрят, преди да се поставят в кошера.  

              Пчеларски магазин "Слънчоглед"


                                                   Сайт:http: http://pcheliipchelarstvo.com/

                                       Facebook: https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/


Източник на статията: Agrosaveti.com

неделя, 18 септември 2016 г.

Мравчена и оксалова киселина срещу Акар по пчелите

              Пчеларски магазин "Слънчоглед"


                                                   Сайт:http: http://pcheliipchelarstvo.com/
                                       Facebook: https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/

ПРИЛАГАНЕ НА МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА
МЕТОДОЛОГИЯ 
40 мл (за нашите условия се препоръчва 20 мл) 60%  мравчена киселина се изсипва в изпарител или на навлажнена кухненска гъбичка (или парче вълнен плат, а отгоре две капачки “Омния” с хигроскопичен плат в тях), поставени върху рамките отгоре (третиране отгоре), в края на юли - началото на август. Повтаря се 4 пъти през 7 дни.
40 мл (за нашите условия се препоръчва 20 мл) 85% киселина се използва за третиране отдолу (от мрежестото дъно ), след средата на август. Повтаря се 4 пъти през 7 дни.
Време за третиране – юли, август, септември след последното изваждане на меда.
Предимства - висока ефективност, евтино средство, прониква в  запечатаното пило. 
Недостатъци – При предозиране има риск от загуба на пчели и пило в зависимост от времето, силата на семейството, риск от загуба на майката, риск от напускане на кошера, изисква внимание и точно дозиране. 
Препоръчва се да се прилага при средни денонощни температури от 15 до 25°С.
Нашият многогодишен опит показва добра ефективност при прилагане на 20 мл на едно третиране и при по-високи температури.


ПРИЛАГАНЕ НА ОКСАЛОВА КИСЕЛИНА
МЕТОДОЛОГИЯ
Накапване на 4.2 % захарен сироп (42 г оксалова. киселина в 1 литър захарен сироп 1:1), по 5 мл в междурамие с пчели, едно третиране. Повторно третиране не се понася добре от пчелите.
Предимства - висока ефективност, евтино средство, лесно прилагане. 
Недостатъци - няма.
Директно напръскване на пчелите с пулверизатор на 2% воден разтвор (20 г оксалова киселина на кристали в 1 литър вода), 3 мл върху едната страна на рамката с пчели. Едно третиране.
Предимства - висока ефективност, евтино средство.
Недостатъци – изисква повече време и труд.
Време за третиране – октомври, ноември, при температура по-висока от 5°C.
Третирането с оксалова киселина се сочи като задължително, тъй като по това време акара се намира върху пчелите, поради липсата на пило и е най-уязвим. В някои години сме наблюдавали отпадане на 300-400 акара на семейство след третиране с тимол и мравчена киселина през август и септември. Затова специалистите препоръчват да се използват повече от един препарати за борба с вароатозата.
                Пчеларски магазин "Слънчоглед"


                                                   Сайт:http: http://pcheliipchelarstvo.com/
                                       Facebook: https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/

Източник на статията:Гласът на фермера

петък, 16 септември 2016 г.

Тимол на кристали срещу Акар и Нозематоза по пчелите

            Пчеларски магазин "Слънчоглед"


                                          Website: HTTP: http://pcheliipchelarstvo.com/
                                Facebook:  https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/


                     Varoatozata враг №1


Има няколко основни стратегии в борбата                   срещу упорития акар.

Доц. Юлиян Станчев, председател на ОПС Плевен
НАБЛЮДАВАНЕ НИВОТО НА ОПАРАЗИТЕНОСТ НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО
Наблюдавайте колко акара отпадат за един ден без прилагане на препарат. Ако броят на естествено отпадналите акари за един ден е по-малък от 2, то третиране не се налага. Ако дневното отпадане през май е 6, юни - 10, юли  - 16, август - 33, септември - 20, то твърде e възможно семейството да загине през зимата. От Швейцарския институт по пчеларство предлагат в този случай да се предприеме незабавно третиране с мравчена киселина. Развитието на акара Вароа достига максимум в края на юли. Затова се препоръчва третирането да започне в края на юли.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМБИНАЦИЯ ОТ МЕТОДИ
Успехът в борбата с вароатозата е гарантиран, когато се използва комбинация от биомеханични и химически методи. Комбинирането на тези методи е различно през различните периоди на годината. През цялата година трябва да се използва мрежестото дъно.
Прилагане на одобрени акарициди, като Екостоп, ApiLifeVar, Furmitom и др.
Безопасно е за пчелите и хората да се прилагат одобрени химически препарати. Четете внимателно и прилагайте инструкциите на производителя. Някои пчелари забравят да извадят лентите от кошерите след указания срок от 42 дена, което води до резистентност, устойчивост на акара спрямо активното вещество на препарата и до отделяне на повече токсични вещества в меда, восъка, прополиса.
Използване на етерични масла и органични киселини с повишено внимание
Все повече препарати са на основа етерични масла и органични киселини. При тези субстанции и препарати не е установена резистентност на акара и не се наблюдават остатъчни вещества. Едно пространно изследване проведено от италиански колектив показва начина на третиране с тимол, мравчена и оксалова киселина. Резултатите са изнесени в списанието на Апимондиа – Апиакта, брой 39 от 2004 г. и са представени по-долу:
ПРИЛАГАНЕ НА ТИМОЛ НА КРИСТАЛИ
Методология – 0,25 г на рамка с пчели (максимум 2 г на кошер), на всеки 4-7 дни, 4-5 пъти през сезона. (Някои автори предлагат прилагане на 8-10 г тимол увит в марля и поставен в мрежестото дъно.)
Време за третиране – веднага след последния медосбор през лятото – края на м. юли, август.
ПРЕДИМСТВА - ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕКОЛОГИЧНО СРЕДСТВО
Недостатъци – при предозиране има риск от загуба на пчели и пило в зависимост от времето, силата на семейството, риск от загуба на майката, риск от напускане на кошера, изисква внимание и точно дозиране на кристала.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОМЕХАНИЧНИ МЕТОДИ 

– мрежесто дъно, отстраняване на търтеевото пило, изолация на майката и др.
Отстраняването на търтеевото пило от април до юли осигурява унищожаване на 30% от акара. Всеки паднал акар се изолира от мрежестото дъно и не позволява той да се закрепи за пчела.
КОЛЕКТИВНО, КООРДИНИРАНО ТРЕТИРАНЕ СЪС СЪСЕДИТЕ ПЧЕЛАРИ
Ако третирането не се съгласува със съседите пчелари (вие третирате в даден период, а съседите - по друго време или не третират), то това намалява ефекта поради повторна инвазия на акара от опаразитените семейства.


Website: HTTP: http://pcheliipchelarstvo.com

Източник на статията:Гласът на фермера

събота, 6 август 2016 г.

АКАРЪТ - ВАРОА

                       Пчеларски магазин "Слънчоглед"
Сайт:http: http://pcheliipchelarstvo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/zanitreid56LTD/

АКАРЪТ - ВАРОА

Ето това малко същество (спадащо към клас паякообразни), приличащо на рак – акарът вароа (с размери 1х2 мм.), постави на колене много пчелини по целия свят: от малки, любителски, до цели пчеларски ферми. А някои стопанства е унищожило напълно. За съжаление, нашествието на паразита се увеличава всяка година….

Латинското му название е Varroa Jacobsoni Oudemans, 1904. Да дешифрираме това наименование. Смята се, че този вид кърлежи са кръстени на римския учен Марк Варон. Името на вида е свързано с фамилията на ентомолога Едуард Джейкъбсън – първият, който е открил този паразит. А последната част на наименованието ни показва, че подробно описание на акара е направил холандския учен Оудеманс, 1904 г.
Съществува и друг вид акар – Varroa Destructor Anderson & Trueman, 2000, който е класифициран в отделна група. Учените (вероятно Андерсън и Труман) са открили известни разлики на генетично ниво, и стигнали до заключението, че Varroa Jacobsoni обитава района на Мала Азия и Индонезия, а Varroa Destructor – всички останали части на света.
В допълнение, акарът Varroa Jacobsoni има по-закръглена форма, докато тялото на Varroa Destructor е с вид на овал.
Женският акар Вароа има овално плоско тяло с кафяв цвят (ширина 1,8 мм. и дължина около 1 мм.), живее до 10 месеца. Мъжкият е бял, малко по-малък от женската, и живее 15-20 дни. Презимуват само женските, и не къде да е, а по телата на пчелите. Освен това, за една зима самката може да унищожи не само една пчела, тъй като за изхранването й са необходими 5,5 микролитра кръв, а пчелата има средно 4,3 микролитра.С появата си в пчелното гнездо с открито пило, женската снася до седем яйца (с размери 0,3х0,2 мм., които не се виждат с невъоръжено око) по вътрешните стени на килийките. Самката прониква в килийките 1-3 дни преди запечатването им. Смята се, че акарите предпочитат повече търтеевото пило. В активния период на пчеларския сезон (в условията на умерен климат), един женски акар може да снесе до 25 яйца. Като цяло, на десет самки-майки, при разрушаване на пчелните клетки се падат по 7-14 нови дъщерни женски и по 15-20 от търтеевото пило.
От първите яйца най-често се развиват мъжки, а от останалите – женски индивиди. До излизането на пчелата (или търтея) от килийката, мъжкият кърлеж успява да оплоди женските, тъй като цикълът на развитие на акарите е 5-7 дни (в зависимост от пола на акара и вида на пчелното пило), въпреки че при неблагоприятни условия, развитието може да се забави един или два дни. Самците не се хранят и скоро умират, а женските напускат килийките върху техните „хазяи”, т.е. върху пчелите или търтеите.
От късно снесените яйца не успяват да се развият възрасти индивиди. Най-често те умират, понеже не могат да се хранят – не успяват да пробият вече втвърдения хитин на пчелния пашкул.
Женските акари се ориентират в пространството с помощта на специални органи, разположени на предните крачка, които идентифицират източника на топлина. При паразитите е добре развита тактилната чувствителност – при най-малкия контакт с пчела, моментално се прикрепят към нея, и като опитни ездачи се придвижват по крайниците й, опитвайки се да достигнат тялото.
Младите женски на акарите Вароа не остават в кошера, а могат да пътешестват. За придвижване (вътре в кошера, от кошер на кошер или от пчелин на пчелин) те използват пчелите, които се явяват едновременно и източник на храна. Макар и рядко, акарът Вароа може да използва за временно пребиваване или за краткосрочно предвижване земни пчели, оси, мухи и бръмбари (например калинки), посещаващи цветовете. Също така, самките могат да се установят на цветовете на медоносните растения, където да прекарат до 5-7 дни.
Няколко дни след като напуснат килийките, младите женски са вече готови да имат свое собствено потомство. Според различни източници, в умерения пояс, за една година в семейство медоносни пчели могат да израснат до 40 поколения акари (оптималните условия за развитие на Вароа са температура 34-36°С и относителна влажност 60-80%). Още повече поколения кърлежи се появяват в райони, където пчелното пило се отглежда целогодишно, т.е. в тропиците у субтропиците.
Въпреки огромното отрицателно въздействие на паразитите върху пчеларството (заболяване, причинено от акарите, наречено вароатоза), животът им често е изложен на смъртоносни опасности – женската просто може да се заплете в нишките на пашкула или да се задуши в храната, неизядена от пчелната ларва. Яйцата на паразитите могат също да бъдат унищожени при недостатъчни за развитието им температура и влажност.

Качествен пчеларски инвентар:http://pcheliipchelarstvo.com/


Tel.:0889113489;0899054643

Email.:zanitreid56@gmail.com;
            sales@pcheliipchelarstvo.com

Източник на статията:пчели бг